Carrière APK

Wat?

De Carrière APK is een meting waaruit duidelijk wordt hoe het werk dat uw werknemer doet, zich verhoudt tot zijn/haar droombaan. Uit deze meting volgt een rapport.

Voor wie?

Deze meting kan worden ingezet voor iedereen die wil weten of hij/zij het juiste carrièrepad bewandelt. Als u medewerker bijvoorbeeld niet lekker in zijn/haar vel zit, laat deze meting zien waar dat aan ligt.

Inhoud traject :

Gedurende het traject van 7 à 8 gesprekken met een coach, komen de volgende aspecten aan de orde:

•    Inzicht verkrijgen en/of vergroten in talenten en passies
•    Helder krijgen van wensen
•    Inzicht krijgen in droombaan, met nadruk op thema’s als functie, leidinggevende, werkomgeving, bedrijfscultuur, branche, etc.

Resultaat traject :

Uw medewerker ondergaat een gewogen meting en verkrijgt daarbij een rapport waarin de vergelijking wordt getrokken tussen de huidige baan en de droombaan. Soms liggen deze ver uit elkaar, soms blijkt de medewerker op het juiste pad te zitten.