Insights Discovery Profiel

Wat?

Iedere persoon in een organisatie is uniek, met verschillende werkstijlen, behoeften en verwachtingen. Middels het Insights Discovery Profiel leert uw werknemer deze te herkennen en optimaal te benutten. Het Insights Discovery Profiel is een 20 pagina's tellend persoonlijkheidsverslag. Om dit profiel te verkrijgen wordt een meerkeuzevragenlijst ingevuld. Hieruit volgt een nauwkeurige en dynamische analyse die dient als hulpmiddel voor het leren kennen van de werkstijl van uw medewerker en om te begrijpen welke invloed deze heeft op de zakelijke en collegiale relaties.

Voor wie?

Voor iedereen die hun interpersoonlijke vaardigheden (verder) wil ontwikkelen, met als gevolg betere teamprestaties en een positievere en productievere werkomgeving.

Inhoud traject :

In ieder profiel komen de volgende thema's aan de orde:

·    Overzicht
·    Sterke en zwakke punten
·    Waarde voor het team
·    Communicatie
·    Mogelijke blinde vlekken
·    Moeilijk persoon
·    Suggesties voor ontwikkeling

Indien gewenst kan het profiel worden uitgebreid met aanvullende thema's.

Resultaat traject :

Dit instrument leert uw medewerker om zijn/haar werkstijl te leren kennen en begrijpen, evenals het effect hiervan op anderen. Ook biedt het profiel handvatten voor verbetering van de effectiviteit, zowel op persoonlijk als op professioneel niveau.