Persoonlijke Missie Ontwikkeling

Wat?

Een coachingstraject dat uw medewerker in contact brengt met zijn/haar persoonlijke missie. Een missie is als het ware de bundeling van datgene waar uw medewerker voor staat, een bundeling van zijn/haar unieke talenten. Als uw medewerker de persoonlijke missie kent, is deze beter in staat om zijn/haar energie gericht in te zetten.

Voor wie?

Voor iedereen die wil werken vanuit een missie; een compacte formulering van wie iemand is en wat iemand doet.

Inhoud traject :

Het traject bestaat uit vijf sessies waarin de volgende componenten aan de orde komen:

•    Ontwikkeling van een helder zelfbeeld
•    Inzicht krijgen in persoonlijke overtuigingen, talenten, waardes en drijfveren
•    Ontwikkeling van de persoonlijke missie

Resultaat traject :

De persoonlijke missie van uw medewerker is helder, deze heeft er contact mee gemaakt en een beeld gekregen van hoe de toekomst eruit kan gaan zien als hij/zij volgens deze missie leeft. Uw medewerker zal zijn/haar energie met veel enthousiasme gaan inzetten.

Tevens geeft dit traject een helder inzicht of de persoonlijke missie van uw medewerker aansluit bij uw bedrijfsmissie.