Carrière APK

Wat?

De Carrière APK is een meting waaruit duidelijk wordt hoe het werk dat u doet, zich verhoudt tot uw droombaan. Uit deze meting volgt een rapport.

Voor wie?

Deze meting kan worden ingezet voor iedereen die wil weten of hij/zij het juiste carrièrepad bewandelt. Als u bijvoorbeeld niet lekker in uw vel zit, laat deze meting zien waar dat aan ligt.

Inhoud traject :

Gedurende het traject van 7 à 8 gesprekken met een coach, komen de volgende aspecten aan de orde:

•    Inzicht verkrijgen en/of vergroten in talenten en passies
•    Helder krijgen van wensen
•    Inzicht krijgen in droombaan, met nadruk op thema’s als functie, leidinggevende, werkomgeving, bedrijfscultuur, branche, etc.

Resultaat traject :

U ondergaat een gewogen meting en verkrijgt daarbij een rapport waarin de vergelijking wordt getrokken tussen uw huidige baan en uw droombaan. Soms liggen deze ver uit elkaar, soms blijkt u op het juiste pad te zitten.