Eisen aan Dreamjob coaches

Dreamjob stelt de volgende eisen aan een coach:

Inhoud:

Houding:

Prettige extra's:

* wij streven naar een gebalanceerde mix tussen onze coaches/trainers en zullen daarom maar een beperkt aantal coaches aannemen die een carrière in HRM hebben gehad.

Voor meer informatie kunt u bellen naar: 020-6934701 en vragen naar Willem Plandsoen.

THE POWER TO REALISE YOUR DREAMS